JairiPalonen

Maahanmuutto lisää ongelmia

Masentavaa törmätä joka kerta samaan taktiikkaan kun puhutaan maahanmuuttoon liittyvistä ongelmista. Väistetään itse kysymykseen vastaaminen vetoamalla siihen että samoja ongelmia on kantaväestössäkin. Miksi ongelmayksilöiden/maiden määrää pitää tieten tahtoen lisätä tuomalla heitä ulkomailta? Varsinkin kun riskiryhmät on ennakkoon hyvin tarkasti tiedossa. Miksi ei keskustella kulttuurien eroista ja siitä mihin kulttuurien törmäys johtaa? On aivan turha lässyttää kulttuurirelativismista tai siitä että kaikki kulttuurit ovat samanlaisia. Eivät ole. Dialogia ei synny sellaisen kulttuurin kanssa joka pitää itseään täydellisenä, virheettömänä, jumalan määräämänä eikä sen takia ole kiinnostunut keskustelemaan mistään muusta kuin sitä mitä erityisetuja ja myönnytyksiä kantaväestön pitää heille tarjota. Yhteiskuntaa koossa pitävä sopimus on meidän jakamat arvot ja uskomukset, käsitykset siitä mikä on oikein ja mikä väärin, mikä on sopivaa ja suotavaa, mikä taas paheksuttavaa ja tuomittavaa. Yhteiskunnassa ei voi olla kuin yksi kulttuuri ja laki, jolle muut kulttuurit ovat alisteisia hyvällä tai pahalla. Jos samassa yhteiskunnassa yritetään sovittaa yhteen useita perusteiltaan, arvoiltaan ja moraaliltaan erilaista kulttuuria on se mahdoton tehtävä. esim. vähemmistönä olevat Suomenruotsalaiset eivät vuosikymmenien saatossa ole sopeutuneet Suomenkieliseen yhteiskuntaan, vaan vaativat kallista kielipalvelua/kielilisiä, vaikka nykypolvi taitaa jo Suomenkielen.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (21 kommenttia)

Käyttäjän markok kuva
Marko Kivelä

Ongelma on aika usein siinä, että iso osa niitä maahanmuutto-ongelmiksi väitetyistä ovat laajempia yhteiskunnallisia ongelmia joita pitäisi ratkoa ongelman luonteen vaatimalla tavalla eikä maahanmuutto-ongelmina. Lisäksi iso osa ongelmiksi mainituista piirteistä on mm. tietämättömyyden ja ennakkoluulojen paisuttelemia seikkoja.

Eli on helppoa huutaa, että tämä, tuo ja se on maahanmuutto-ongelmia vaikka ne olisivat valtaosaltaan yleisiä ja valmiiksi olemassaolevia ongelmia yhteiskunnassamme.

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen

Siis ei vain iso osa vaan aivan kaikki maahanmuutto-ongelmat ovat laajempia kulttuurien keskinäisen kohtaamattomuuden ja toisiinsa totaalisen yhteensopimattomuuden ongelmia -- eivät suinkaan mitään yhteiskunnallisia ongelmia.

Yhteiskunta ja sen ongelmat ovat yksi ja sama, kaikki muut ovat yhteiskuntia yhteiskunnassa. Ja valtiot valtiossa ovat aina ongelma. Kulttuurien totaalisen yhteensopimattomuuden ongelmia ei millään perusteella voi paisutella liikaa.

Eurooppalainen uusi aika on todella koko maailman kulttuurihistoriassa aivan poikkeuksellinen ilmiö. Eurooppalainen kartesiolainen järki on noin neljänsadan vuoden mittainen historiallinen ilmiö, ja parissa viime vuosisadassa se on muuttanut maailmaa ja ihmisen elinehtoja tuhatkertaisesti enemmän kuin mitä ne muuttuivat ihmislajin koko aiemman miljoonavuotisen historian aikana yhteensä.

Ja tämä eurooppalaisen ajattelun ominaislaatu ja perinne on dynamiikaltaan täysin päinvastainen kuin eräiden ryhmäsidonnaisuudesta vahvistuksensa saavien maahanmuuttajakulttuurien koko henkinen evästys.

Näistä seikoista vallitseva tietämättömyys monikulttuuri-ihkuilijoiden taholla on puistattavaa. Heillä on todella hirvittäviä ennakkoluuloja lähtökohta-asetuksissaan. Ennakkoluuloillaan he ehkä onnistuvat paisuttelemaan omaa minäkuvaansa "hyviksenä" tai "suvakkina", mutta maahanmuutto-ongelmista he eivät pysty ymmärtämään mitään.

Heidän on helppo huutaa että tämä, tuo ja se eivät ole ongelmia.

Käyttäjän markok kuva
Marko Kivelä

Ja silti ehdoton enemmistö näistä eri kulttuureista elää vaikeuksitta yhteddä. Eli lieneekö kuluutrien yhteensopimisongelma sittenkään todellinen vai onko taustalla mm tiettyjen ongelmayksilöiden sopeutumisongelmat jotka ovat ihan eri asia kuin kulttuurien yhteensopimisongelma. Eli se missä ongelmat nähdään ja miten niitä analysoidaan näyttää olevan aika satunnaista.

Seppo, jos kulttuurit eivät sovi yhteen, niin miksi yli 95% näiden yhteensopimattomien kulttuurien väestä kykenee täysin ongelmatta elämään yhdessä? Ettet vain puhuisi omista ennakkoluuloistasi. On oikeastaan hämmentävää, kuinka Seppo ja monet hänen kaltaisensa ohittavat sen, että valtaosalla kummankaan kulttuurin jäsenistä ei ole heidän näkemiään kaikkialle ulottuvia ongelmia. Näyttäisi siltä, että poikkeuksista yritetään tehdä sääntö.

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen Vastaus kommenttiin #5

Siis kulttuurien yhteensopimattomuusongelma on eri kategorian ilmiö kuin yksilöiden sopeutuminen tai sopeutumattomuus.

Eurooppalaisen ajattelumme mukaisesti päättelemme yksilöistä yhteisötodellisuuteen päin. Se päättely menee näissä kysymyksissä päin helvettiä, dantelaisittain sanottuna.

Individualistinen sokeutemme estää meitä näkemästä selvästi minkälaatuisista asioista maahanmuutto-ongelmissa on kyse.

Eurooppalainen individualismimme kääntyy sokeudeksi niiden kohdalla jotka eivät ymmärrä omaa ajatteluperintöämme. Siis niiden kohdalla jotka kuvittelevat että maahanmuutto-ongelmat ovat yksilöiden sopeutumis- tai sopeutumattomuusongelmia. Prosenttilaskennalla, kuten demokraattisissa vaaleissa.

Mutta ihmisen yhteisöominaisuudet ovat yhteisöominaisuuksia ja niitä pitäisi ymmärtää ja käsitellä yhteisöominaisuuksina. Yhteisöllisiä tekijöitä ei millään tavalla, ei mitenkään, ehkä toistan tämän vielä kolmannen kerran: ei mitenkään pystytä jäljittämään yksilötasolta.

http://kuinkakarlmarxtavataan.puheenvuoro.uusisuom...

Viimeksi eilen, ja myös toissapäivänä, Kimmo Saarikon kaipailtua maahamme valistuneempaa yhteiskunnallista keskustelua, kirjoitin durkheimilaisen sosiologian perusasetuksista, jotka päättäjiltämme näyttävät täydellisesti jääneen omaksumatta. Tässä maassa todellakin voi toimia ministerinä, hallinnon korkeana virkamiehenä, suuren lehden päätoimittajana ja jopa akateemisena auktoriteettina henkilö, joka ei ymmärrä ettei yhteisöilmiöitä voi palauttaa yksilöilmiöiksi.

Ei kannata laskea sopeutumisprosentteja, koska ne eivät ole länsimaisen demokratian kannatusprosentteja. Ei kannata hämmästellä seppoja ja heidän kaltaisiaan. Kannattaa ottaa asioista oikeasti selvää ja käyttää vaikka viisi vuotta elämästään eurooppalaisen ajatushistorian laatutekijöiden selvittämiseen.

Eurooppalaisen ajattelumme kanssa totaalisesti yhteensopimattomien kulttuurien arvioimisessa teemme mammuttimaisia virheitä:

http://kuinkakarlmarxtavataan.puheenvuoro.uusisuom...

Käyttäjän markok kuva
Marko Kivelä Vastaus kommenttiin #7

Vaikka lähtisimme täysin holistisesta näkemyksestä, niin silti näiden yhteisöominaisuuksien olemassaolo vaatii vahvaa näyttöä. Siihen ei riitä koska on näin, toteamus, eikä pienen vähemmistön toiminta. Nyt jos esität peruuttamatonta yhteensopimattomuutta, niin todista se jollain mielekkäällä tavalla. Samalla näytä miten se ero eroaa mahdollisesta poliittisten suuntausten yhteensopimattomuuksista. Länsimaisissa demokratioissa on jo pitkään osattu yhdistää oikeistolainen ja vasemmistolainen näkemys, joten miksi vaikkapa maltillinen islami (islamin valtavirta) olisi mahdotonta yhdistää osaksi länsimaista moniuskonnollista ja monikulttuurillista piiriä.

Nähdäkseni otat annettuna sopeutumattomuusongelman jonka katsot olevan yleinen kulttuurillinen piirre vaikka se empiiristen havaintojen perusteella on pikemminkin marginalinen piirre.

Lisäongelmana kommentissasi tuntuu olevan se, että otat annettuna premissinä sen, että koska en ole samaa mieltä kanssasi, täytyy sivistyksessäni olla aukkoja. Pohjimmiltaan tämä lähestymistapa on monelta osin ongelmallinen, minkä itsekin varmasti huomaat kun sitä tarkemmin mietit.

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen Vastaus kommenttiin #8

""Vaikka lähtisimme täysin holistisesta näkemyksestä, niin silti näiden yhteisöominaisuuksien olemassaolo vaatii vahvaa näyttöä.""

Eli hyvää päivää kirvesvartta.

Käyttäjän markok kuva
Marko Kivelä Vastaus kommenttiin #9

Tuo ei ole osoitus näytöstä, eikä tuo myöskään selvitä mitkä nämä yhteensopimattomat yhteisöominaisuudet ovat. Aloita vaikkapa niiden luetteloinnilla ja avaa ne analyyttisesti jotta voimme keskustella niistä.

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen Vastaus kommenttiin #10

Hypnoosi-ilmiö, jonka olen noissa viittaamissani kirjoituksissa maininnut, on esimerkki siitä miten "yksilölliseksi" kuvittelemamme "tahto" siirtyy henkilöltä toiselle -- "tahdon" ominaislaatu on kollektiivinen -- ja se on tosiasiassa yhteisöilmiö.

On aika toivotonta yrittää järkevää keskustelua henkilön kanssa, joka esimerkiksi pyytää "avaamaan" hypnoosi-ilmiön "analyyttisesti".

Sokea individualisti elää individualistisen sokeuden vallassa, eikä todellisia yhteisöilmiöitä voi mitenkään palauttaa sellaiseen vain yksilön kautta kaikkea näennäisymmärtävään maailmaan jossa sokea elää.

Mitenkähän monta kertaa tämä täytyisi goebbelsilaisittain toistaa ennen kuin viesti menisi perille? Yhteisöilmiöt eivät ole palautettavissa -- eivät "avattavissa" tai "analysoitavissa" -- yksilötasolla. Ei vaikka individualistin kaikkeinparas järki sitä kaikkeinparhaimman järjen nimissä vaatisi.

Jokaisen yksilöminuuden pohjalla on yhteisö. Kun yksilöllinen kerrostuma pyyhitään pois, yhteisöominaisuudet määräävät.

Jos ihminen on kyvytön näkemään kyllin syvälle oman minänsä lähtöpisteisiin, mitä toivoa on siitä että hän ymmärtäisi koskaan edes millaisen yhteisöllisen järjen piiristä hän itse on kotoisin? Ja kuinka tällainen sokea yksilö sitten muka voisi ymmärtää mitään muista kulttuureista ja niiden täysin poikkeavista ominaislaaduista?

Kyllä sitä sivistystä tarvittaisiin lisää. Enkä tiedä pelastaisiko sekään. Yksilöllinen järki on joka tapauksessa aikamoinen ansa. Se kampittaa yksilön omaan näppäryyteensä.

Jatka sitten pohdiskelujasi ja todistelujasi tästä yksilöllisesti eteenpäin. Toivotan mittavia luetteloita ja hienoja analyyseja.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka Vastaus kommenttiin #7

"Yhteisöllisiä tekijöitä ei millään tavalla, ei mitenkään, ehkä toistan tämän vielä kolmannen kerran: ei mitenkään pystytä jäljittämään yksilötasolta."

Eli ongelmitta täysin sopeutuneelle väärästä kulttuurista tulleelle mamukansalaiselle voi huoletta päin naamaa sanoa, että "yhteisöllisesti olen täysin sopeutumaton!".

En koskaan voi sälyttää kenellekään yksilölle, tulkoonpa hän mistä kulttuurista hyvänsä, minkäänlaista vastuuta oman taustayhteisönsä käyttäytymisestä, ongelmista enkä muustakaan. Jokainen on yksilö ja jokainen on sellaisena otettava. Muu on kansallissosialistista ideologiaa, joka on tuonut mukanaan maailman historiassa enemmän rodullisia ongelmia kuin maahanmuutto missään konsanaan.

Viljo Häggman Vastaus kommenttiin #20

Ohi meni aiheesta, ja aika paljon.
Mietis uudestaan mitä Oikkonen kirjoitti.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka Vastaus kommenttiin #23

Mitäs sitä miettimistä. Hän kirjoitti: "Kulttuurien totaalisen yhteensopimattomuuden ongelmia ei millään perusteella voi paisutella liikaa."

Yhteensopimattomuus on jossain mielessä tosiasia, mutta ongelmat eivät ole. Hän on siis VÄÄRÄSSÄ!

Viljo Häggman Vastaus kommenttiin #31

"Yhteisöllisiä tekijöitä ei millään tavalla, ei mitenkään, ehkä toistan tämän vielä kolmannen kerran: ei mitenkään pystytä jäljittämään yksilötasolta."

Tätä lainaustahan sinä kommentoit.
Oikkosen pointti on siinä kauniisti kiteytettynä. Jäljityksen suunta yksilötasolta yhteisölliselle tasolle ei onnistu. Toisinpäin se kenties voi onnistua, tai sitten ei.
Sinä puhut jotain ihan muuta.

Jaakko Häkkinen

Ymmärrän ja hyväksyn Markon kokonaisvaltaisen näkökannan.
Ymmärrän ja hyväksyn myös sen, että jonkun mielestä ongelmien tehokkain ratkaisu on, ettei tänne oteta sitä porukkaa, joka on ylisukupolvisesti sopeutumattominta.

Ei ole perusteltua sulkea pois yhtä ratkaisuvaihtoehtoa vedoten ideologisiin arvoihin, jotka ovat subjektiivisia ja onneksi toistaiseksi vielä vapaavalintaisia.

Käyttäjän tomiketola kuva
Tomi Ketola

No nythän blogistilla olisi ollut mahdollista kertoa näkemyksistään 'kulttuurien törmäämiseen' liittyen eikä pelkästään peräänkuuluttaa sitä muilta.

Käyttäjän JairiPalonen kuva
Jairi Palonen

Olen Sami Tastulan kanssa samaa mieltä, tämä on tulonsiirtoa maahanmuuttajille tulla valmiiseen pöytään, tosiasia on että sosiaalista maahanmuuttoa on aivan liikaa, meillä on rakentunut maahanmuuttaja työ verkosto, joka työllistää jo tuhansia ihmisiä Suomessa, kaikki tämä on kokonaispääomasta pois.Tämä hoiva verkosto sitten paapoo näitä maahanmuuttajia, omat työttömät jää hoitamatta.
Työpaikkkoja menee jo alemmissa palkkaluokissa maahanmuuttajlle, jotka imuroivat lisäksi muita etuisuuksia, omiakin työttömiä on aivan tarpeeksi. Ansioillaan he investoivat omaan kotimaahan esim. asuntoon joka on monta kertaa halvempi kuin Suomessa, tämäkään raha ei hyödytä Yhteiskuntaa.
On puhuttu työvoimapulasta jo monia vuosia, meillä on julkisella sektorilla koulutettua työvoimaa yllin kyllin, kun vain saadaan tätä turhaa byrokratiaa hyödylliseen työhön, eikä vaan nauttimaan saavutetuista eduista.

Käyttäjän tomiketola kuva
Tomi Ketola

Meinaatkos ettei suomalaisella saisi halutessaan olla oikeutta palkata myös maahanmuuttajataustaista työntekijää? Miksi sellaista pitäisi kieltää tai haitata?

Käyttäjän kuolimonpaimensaaresta kuva
Arto Bäcklund

Maahanmuuttaja intergroituu useisiin yhteisöihin. Yhteiskunta ohjaa lisäksi yli maahanmuuttajan oman tahdon monin tavoin näissä prosesseissa. Mm. mahdollistamalla työnteon ja asumisen kohdennetusti, jossain. Alkujärkytyksen jälkeen tulee vakauttamisvaihe, jolloin maahanmuuttaja pystyy, osin omilla valinnoillaan, vaikuttamaan oman elämänsä järjestämiseen. Usein silloin oma yhteisö kutsuu helppoutensa vuoksi määrittämään paikan yhteisössä.

Seppo Oikkosen näkemys on mielestäni perusteltu. Yhteisön käyttäytyminen, normit ja vaikkapa sulautuminen yhteiskunnan muihin yhteisöihin, eivät ole lähtökohtaisesti yksilön tasosta käyttäytymistieteellisillä metodeilla tarkasteltavia ilmiöitä. Tässä todella mennään pahasti nyt vellovassa keskustelussa "mäkelään". Ja kun "tuomitaan", tai "hyllataan" ja rinnastetaan, se tehdään iloisesti ilman mitään käsitystä alkeellisestaan, edes maalaisjärjellä ymmärrettävästä, yhteisön ja yksilön käyttäytymisestä ja niiden eroavaisuudesta.

Marko Kivelä puhuu maltillisesta islamista. Suomen islamilaiset ovat maltillisia islamilaisia. Mutta erilaisissa suomalaisissa islamilaisissa yhteisössä kuohuu.
Shialaiset ja sunnit eivät mahdu suunniteltuun suurmoskeijaan. Eivät yhteisönsä edustajina mahdu edes yhtäaikaa kameran taakse. Maltillisten ihmisten kuohuvat yhteisöt.
Kivelä uskoo ja haluaa integroida islamin uskontona uskontojen joukkoon luottaen vähäiseen eurooppalaiseen sivistykseen. Islam on kuitenkin uskontofunktionsa lisäksi poliittinen järjestelmä, jotka ovat sisäänrakennetut toinen toisiinsa.

Britaniassa keskustellaan edelleen vakavasti myönteiseen henkeen tietyn asteisen sharia-lain sallimisesta yhdelle yhteisölle, mitä sitten tarkoittaakaan ja mm. tyttöjen ympärileikkausten sallimisesta. Keskustelua perustellaan usein yhteiskuntarauhalla. Onko siis yhteisö ostamassa toiselta jotain? Mitä me ostamme? Mielenrauhaa, vai arvostusta oman viitekehyksemme yhteisössä?

Itse en laula vasemmistolaisia taistelulauluja, enkä Immosen taistelulauluja, mutta minulta ei ole jäänyt huomaamatta minkä yhteisön alayhteisön sallitussa käyttäytäytymissäännöstössä sallitaan orjuus ja niskalaukaukset kuopanreunalla 2010-luvulla. Ilman, että meillä siitä suurtakaan keskustelua käydään. Vertaan tätä muihin rikoksiin ( mm. natsismi ) omia lajitovereitamme kohtaan. Vai onko kyse lajille luontaisesta "monojostain". Ihmisen historiassahan ei ole pitkääkään aikaa siitä, kun naiset raiskattiin, lapsia varastettiin ( Boko Haram ) ja miehet syötiin.

Käyttäjän JairiPalonen kuva
Jairi Palonen

Tomi Ketola, lähinnä tarkoitan kuinka kallista tämä ulkolainen halpa työvoima on yhteiskunnalle, sopeuttaminen kieli ym. työkulttuuriset ongelmat, usein heillä on myös tukihenkilöt, joka myös maksaa. Oikeus on kyllä palkata tätä työvoimaa, halpaa yrittäjille, mutta kallis yhteiskunnalle ottaen huomioon kaikki sopeuttamisohjelmat

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

"Yhteiskunnassa ei voi olla kuin yksi kulttuuri ja laki, jolle muut kulttuurit ovat alisteisia hyvällä tai pahalla. Jos samassa yhteiskunnassa yritetään sovittaa yhteen useita perusteiltaan, arvoiltaan ja moraaliltaan erilaista kulttuuria on se mahdoton tehtävä."

Se on täysin mahdollista. Esimerkiksi Singaporen asukkaista yli puolet on etnisiä kiinalaisia ja heidän uskonperustansa on lähinnä budhalainen, jos ylipäätään jotain ... Heidän lisäkseen maassa asuu parinkymmenen prosentin malesialaisrotuinen kansanosa, jonka uskontona on islam. Intialaiset hindut muodostavat niin ikään merkittävän vähemmistön, samoin länsimaalaiset kristityt.

Singapore on yksi maailman turvallisimmista ja vähiten rikollisista maista. Myöskään mellakoita tai rotujen/uskontojen välisiä yhteenottoja siellä ei juurikaan tapahdu. Jokainen kansanryhmä on omissa piirissään tiukasti sitoutunut kulttuuriperinteidensä noudattamiseen ja kaikki noudattavat valtion tiukkoja tarkkaan valvottuja lakeja.

"vähemmistönä olevat Suomenruotsalaiset eivät vuosikymmenien saatossa ole sopeutuneet Suomenkieliseen yhteiskuntaan, vaan vaativat kallista kielipalvelua/kielilisiä, vaikka nykypolvi taitaa jo Suomenkielen."

Jos todella pidät suomenruotsalaisten olemassaoloa valtiossamme suurena vuosisatojen pituisena ongelmana, niin aika heppoisin perustein niitä ongelmia olet määrittelemässä. Mutta saitpahan sitten tällä varjolla lyhyeen blogiin ympättyä mielipiteesi kielikysymyksestäkin, vaikka se ei juurikaan asiaan liity.

Viljo Häggman

"...ja kaikki noudattavat valtion tiukkoja tarkkaan valvottuja lakeja."

Nämä lait ja niitten tiukka valvonta nousevat, paitsi siirtomaaisäntien perinnöstä myös suurelta osalta kiinalaisen enemmistön kulttuurista. Malesialaisilla ja intialaisilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin sopeutua, ja tyytyä elämään todellisuudessa alempiarvoisina kansalaisina, joille monet ovet pysyvät tiukasti suljettuina.
Poliisivaltio meni jo niin pitkälle, että turistit alkoivat karttaa, ja kunnon kiinalaiseen tyyliin valtio joutui julkisesti kehottamaan kansalaisiaan pitämään hauskaa, että maine paranisi.

Käyttäjän kuolimonpaimensaaresta kuva
Arto Bäcklund

Lisäys edelliseen kommenttiini.

Oikkosen tavoin minäkään en usko sivistyksen argumenttiin, tai edes sen kehittymiseen tässä evoluution syklissä. Enkä usko myöskään maailmallisessa kontekstissa hyvän periaateen voittoon, ihmiskunnan kiihtyvällä vauhdilla valmistautuessa 3. maailmansotaan. Valitettavasti.

Toimituksen poiminnat